Alberto Biesok

Alberto Biesok és un artista nascut a València, però d’arrels alemanyes i mediterrànies. La seva tasca artística s’ha vist centrada en exposicions al voltant de la idea “paisatge”, dins d’un punt de vista formal pictòric i dibuixístic. Els diferents formats i conceptes apropen de la idea “paisatge” intenten acostar experiències viscudes en el personal.

També s’entreveu la idea d’apropar els “llocs llunyans” a l’espectador. Passejar / caminar, l’experiència de qui mira activament, és el nexe comú entre l’espectador i el pintor. El llenguatge pictòric / fotogràfic permet a l’artista codificar i descodificar el significat no només de l’experiència davant el paisatge, sinó també el mateix acte de pintar. Desentranyar el significat de el paisatge i aportar bellesa a l’ull de qui mira i sent, és un dels objectius de crear.

Obres de l´artista