Bianca Prettau

“Abans de 1992, vivint a Florència, em vaig apropar a la pintura informal. En aquell temps vaig estar exposada al sentit figuratiu i vaig aprendre la pintura de retrats, des d’una perspectiva més enllà d’una representació narcisista, subratllant el context del present i fent referència al subjecte de la memòria.

Més endavant, entre 2011 i 2017, el meu treball es centrà exclusivament en la figura humana.

El retorn a la pintura abstracta i conceptual vingué com per defecte, quan la pràctica de l’arquitectura, la meua professió formal, passà a ser el centre de la meua activitat.

La inspiració bàsica en el darrer any és el vast univers mineral i el debat controvertit sobre l’abús que la seua explotació suposa. Aquesta denúncia no s’expressa a soles pels activistes socials, sinó també pels artistes involucrats en aconseguir una explotació responsable dels recursos naturals.

Fruit d’aquesta inquietud és la sèrie FILON de la que la obra aquí representada és part.”

Obres de l’artista

No products found which match your selection.